ביטול עסקה והחזרת מוצרים

צרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו) מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול באחת מהדרכים הבאות: בע”פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף); בדואר רשום; ובאינטרנט בדף יצירת קשר. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו, מספר ת.ז שלו, מספר חשבונית/הזמנה ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון.

פרטי ההתקשרות:
טלפון: 9629*
סניפי הרשת
כתובת למשלוח דואר: רח׳ שאול המלך 80, קניון שאול המלך, באר שבע, עבור מקסימא בע”מ